FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Rozdzielnice 8DH10 (Siemens)

Rozdzielnica 8DH10 w izolacji SF6

Rozdzielnica do dowolnej zabudowy typu 8DH10 jest konstrukcją prefabrykowaną, posiadającą pełne badania typu, w obudowie metalowej, do zabudowy wnętrzowej.
Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe do 24kV
 • Znamionowy prąd zwarciowy do 25kA
 • Prąd znamionowy odpływów:
  • do 630A dla pola kablowego
  • do 200A dla pola transformatorowego
 • prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250A

Przeznaczenie, cechy charakterystyczne, wymagania

Rozdzielnica jest używana do rozdziału energii w podstacjach dystrybucyjnych jako rozdzielnica zasilająca, również na terenach o niesprzyjających warunkach, takich jak:

 • okręgi przemysłowe
 • obszary o dużej wilgotności i zapyleniu
 • w podstacjach stojących na wolnym powietrzu

Przykłady zastosowań

 • Kompaktowe stacje transformatorowe np. elektrowni wiatrowych
 • Porty lotnicze
 • Wysokie budynki
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Podstacje do podziemnej zabudowy
 • Urządzenia portowe
 • Przemysł samochodowy
 • Przemysł naftowy
 • Przemysł chemiczny
 • Podstacje pod ciągami komunikacyjnymi

Bezpieczeństwo i niezawodność

 • hermetycznie zamknięte obwody pierwotne niewrażliwe na brud, wilgotność i małe zwierzęta
 • dostęp do wkładek bezpiecznikowych i głowic kablowych tylko przy uziemionych odpływach
 • spawany zbiornik zapewnia dożywotną szczelność
 • części napędów nie wymagają konserwacji – norma VDE 0670, IEC 60 694
 • obsługa możliwa tylko przy zamkniętej obudowie

Rozwiązania techniczne

 • Pola kablowe do dowolna konfiguracja z możliwością rozbudowy bez prac związanych z SF6
 • Okapturzone trójbiegunowe obwody pierwotne w osłonie metalowej
 • Blokady mechaniczne
 • Izolacja gazem SF6
 • Gazoszczelna spawana obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, z wspawanymi izolatorami przepustowymi dla połączeń elektrycznych i części mechanicznych
 • Nie wymaga konserwacji
 • Odporna na warunki klimatyczne
 • Łącznik trójpołożeniowy z funkcją rozłącznika i uziemnika szybkiego
 • Łatwy montaż

Normy

Rozdzielnice 8DJ10 odpowiadają następujący m normom:

Certyfikat przydatności do stosowania w energetyce
Szczegółowa karta katalogowa do pobrania