FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Dławiki powietrzne

Dławiki tłumiące dla baterii kondensatorów


Dławik filtrujący oferowany przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.Prądy załączania i przełączania baterii kondensatorów są ograniczone przez dławiki tłumiące podłączane szeregowo.
Dławiki tłumiące można porównać do dławików szeregowych o niskiej reaktancji. Ich wytrzymałość napięciowa jest jednak wyższa niż dławików szeregowych.
Dławiki tłumiące dla baterii kondensatorów produkowane przez Nokian Capacitors są montowane na całym świecie w skrajnie różnych warunkach klimatycznych.

Dławiki filtrujące


Dławik filtrujący oferowany przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.Filtr wyższych harmonicznych spełnia dwie funkcje: na częstotliwości bazowej generuje moc bierną o charakterze pojemnościowym oraz filtruje wyższe harmoniczne.
Filtr wyższych harmonicznych projektuje się w taki sposób aby miał impedancję pomiędzy fazą i ziemią lub pomiędzy fazami na zadanej częstotliwości harmonicznej. Stąd prąd wyższej harmonicznej będzie płynął w kierunku filtra a nie sieci. Zwykle każda częstotliwość harmoniczna posiada własny obwód filtrujący. Dla harmonicznych wyższego rzędu stosuje się filtry szerokopasmowe.
Nokian Capacitors produkuje dławiki filtrujące zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta. Dodatkowo filtry mogą być wyposażane w dodatkowe wyprowadzenia mocy dla precyzyjnego dostrojenia filtra do częstotliwości harmonicznej.

Dławiki liniowe


Dławiki liniowe stosuje się do kompensacji mocy biernej o charakterze pojemnościowym generowanej przez długie i słabo obciążone linie Nk/N.
Dławiki liniowe są załączane przez styczniki i zwykle podłączane do trójnego uzwojenia transformatora.
Dławiki liniowe są dostępne na napięcia do 36 kV i moce do 100 MVA.

Dławiki zwarciowe


Dławiki zwarciowe są stosowane przede wszystkim do ograniczania prądów zwarciowych, które mogą uszkodzić urządzenia elektryczne. Dzięki stosowaniu dławików zwarciowych wyłączniki, kable i inne urządzenia mogą być instalowane w systemach o wyższych nominalnych mocach zwarciowych. W praktyce oznacza to oszczędności finansowe.
Spadek napięcia na dławiku jest określony w zasadzie tylko przez jego reaktancję:

Wzór obliczeniowy dla dławików filtrujących oferowanych przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Jeżeli znany jest poziom mocy zwarciowej przed i za dławikiem, to reaktancja może być obliczona w następujący sposób:

Wzór obliczeniowy dla dławików filtrujących oferowanych przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Dławik zwarciowy to trzy uzwojenia fazowe, z reguły instalowane na izolatorach wsporczych jedno nad drugim.
Izolatory wsporcze zapewniają odpowiednią odległość między uzwojeniami fazowymi tak, aby induktancja między nimi była znikomo mała w porównaniu do induktancji głównej. Przy wykonywaniu fundamentów do posadowienia dławika należy unikać tworzenia zamkniętych pętli ze stali zbrojeniowej. Minimalne odległości magnetyczne (odległości do najbliższych konstrukcji metalowych) są podawane w specyfikacjach technicznych dławika.

Dławiki sterowane tyrystorowo


Dławiki sterowane tyrystorowo (TCR), są stosowane w statycznych kompensatorach mocy biernej (SVC). Ich konstrukcja jest zbliżona do dławików zwarciowych ale prąd jest stale monitorowany przez zawory tyrystorowe.
Trójfazowy dławik jest połączony w trójkąt. Każde uzwojenie fazowe jest podzielone na dwie części z tyrystorami zainstalowanymi pomiędzy nimi. Dławiki sterowane tyrystorowo są dostępne na napięcia do 36 kV i moce zwarciowe do 180 MVA.

Dławiki uziemiające punkt zerowy sieci


Dławiki uziemiające punkt zerowy sieci mają ograniczać prądy ziemnozwarciowe w sieciach z bezpośrednim uziemieniem punktu zerowego lub ograniczyć prądy ziemnozwarciowe sieci izolowanej do poziomu gwarantującego jej prawidłowe zabezpieczenie.