FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Rozdzielne SIMOSEC (Siemens)

Rozdzielnica SIMOSEC rozbudowywalna, modułowa

Rozdzielnice SIMOSEC są prefabrykowanymi, z badaniami typu, 3-fazowymi, metalowo-okapturzonymi rozdzielnicami wnętrzowymi zgodnie z IEC 60 298 i VDE 0670 część 6 dla pojedynczych systemów szyn zbiorczych.Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe do 24kV
 • Znamionowy prąd zwarciowy do 25kA
 • Prąd znamionowy odpływów
  • do 630A np. Dla pola kablowego, pomiarowego, wyłącznikowego
  • do 1250A dla pól wyłącznikowych i sprzęgła podłużnego z rozłącznikiem
 • prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250A

Przeznaczenie, cechy charakterystyczne, wymagania

Zakres zastosowania

Rozdzielnice SIMOSEC są stosowane do rozdziału energii elektrycznej w sieciach o prądach pól odpływowych do 630A.

Modułowa małogabarytowa budowa umożliwia zastosowanie w:

 • stacjach sieciowych, pierścieniowych i rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej
 • budowlach publicznych np.: wieżowce, dworce, szpitale
 • instalacje przemysłowe

Przykłady zastosowań

 • elektrownie wiarowe
 • lotniska
 • stacje metra
 • oczyszczalnie ścieków
 • porty
 • podstacje trakcyjne
 • przemysł samochodowy
 • rafinerie
 • przemysł chemiczny
 • elektrociepłownie blokowe
 • przemysł włókienniczy i spożywczy
 • rozdzielnie zasilania awaryjnego


Budowa modułowa

 • pojedyncze pola, dowolnie ustawiane i rozbudowywane
 • Opcja: przedziały niskiego napięcia w 2 wykonaniach

Technika

 • Rozdzielnica wnętrzowa, powietrzna z bezobsługowymi łącznikami w izolacji gazowej
 • 3-biegunowa metalowa osłona
 • Ustawienie faz "jedna za drugą"
 • Bez izolacji poprzecznej pomiędzy fazami
 • System szyn zbiorczych w górnej części rozdzielnicy
 • Powietrzna izolacja szyn i przyłącza kablowego
 • Rozłącznik trójpołożeniowy z powietrznie izolowanym przyłaczem pierwotnym i gazową izolacją części łączeniowej
 • Wyłącznik próżniowy 3AH5, do 630A, zabudowany na stałe w szczelnym metalowym zbiorniku z gazem
 • Wyłącznik próżniowy 3AH6 w izolacji powietrznej, do 630A, łatwo wysuwalny po poluzowaniu śrub mocujących
 • Szczelnie zaspawany pojemnik ze stali szlachetnej dla łączników z zaspawanymi przepustami dla przyłączy elektrycznych i elementów mechanicznych
 • Częściowo lub całkiem oddzielone przedziały
 • Rozprzężenie gazów połukowych

  • Do tyłu lub do góry
  • Osobno dla każdego przedziału

 • Przyłącze kablowe w izolacji powietrznej, system dla głowic tradycyjnych
 • 3-fazowy przekładnik prądowy montowany bocznie na izolatorach przepustowych
 • Zintegrowana nisza niskiego napięcia (standard) do wykorzystania dla np.

  • Złączy, bezpieczników, przycisków
  • zabezpieczeń
  • Opcja: nakładany przedział niskiego napięcia
  • Opcja: ogrzewanie pola przy utrudnionych warunkach otoczenia, np.: przy dużym obroszeniu

Rozdzielenica SIMOSEC
Pole kablowe typu RK

Bezpieczeństwo ludzi
 • wszystkie operacje łączeniowe wykonywane przy zamkniętych osłonach
 • częściowo lub całkiem oddzielone przedziały
 • bezpieczniki mocy oraz głowice kablowe dostępne po uziemieniu odpływu
 • blokady mechaniczne
 • pojemnościowe wskaźniki napięcia na odpływach dla stwierdzenia jego braku
 • możliwe uziemienie odpływu poprzez uziemnik szybki

Przedział szyn zbiorczych

 • szyny zbiorcze
 • nakładki izolacyjne (dla napięć >12 kV)
 • izolator przepustowo - wsporczy

Bezpieczeństwo obsługi

 • komponenty takie jak np.: napędy, rozłączniki, wyłączniki próżniowe wypróbowane w przeciągu wielu lat
 • pola z wydzielonymi przedziałami (przegrody metalowe pomiędzy szynami a łącznikiem oraz łącznikiem a przedziałem kablowym)
 • pola z częściowo wydzielonymi przedziałami pomiędzy łącznikiem a przedziałem przyłącza kablowego
 • szczelny łącznik trójpozycyjny z izolowanymi gazowo funkcjami łączeniowymi

  • hermetycznie zaspawany zbiornik z gazem
  • bez izolacji poprzecznej pomiędzy fazami
  • wspawane przepusty dla przyłączy kablowych, szyn zbiorczych i przeniesienia napędu

 • napęd łącznika na zewnątrz zbiornika z gazem
 • napęd jest bezobsługowy wg VDE0670 część I1000/IEC60694
 • wskaźniki położenia zintegrowane ze schematem synoptycznym
 • zabezpieczenie przed błędami łączeniowymi poprzez blokady
Dane techniczneRozdzielnica SIMOSEC - program produkcji


Certyfikat przydatności do stosowania w energetyce
Szczegółowa karta katalogowa do pobrania