FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Kondensatory specjalne

KONDENSATORY FILTRUJĄCE (MKP – OBUDOWA CYLINDRYCZNA)
Zastosowanie
Kondensatory są przeznaczone do sieci napięcia stałego i mają za zadanie chronić sieć przed chwilowymi i gwałtownymi pikami napięciowymi, oraz filtrować przed drobnymi pulsacjami prądu w sieciach AC.
Konstrukcja
Technologia MKP – Metalizowana folia polipropylenowa, kondensator zabudowany w obudowie aluminiowej, wypełniony żywicą poliuretanową UL-94 V0. Obudowa jest wyposażona w zabezpieczenie nadciśnieniowe i śrubę mocującą M12, która jest również używana do zabezpieczenia połączenia przewodnika.

KONDENSATORY FILTRUJĄCE (MKP – OBUDOWA PROSTOPADŁOŚCIENNA)
Zastosowanie
Kondensatory są przeznaczone do sieci napięcia stałego i mają za zadanie chronić sieć przed chwilowymi i gwałtownymi pikami napięciowymi, oraz filtrować przed drobnymi pulsacjami prądu w sieciach AC.
Konstrukcja
Samoregenerujące, suche elementy kondensatora są produkowane przy użyciu profilowanej,  metalizowanej folii o specjalnej strukturze, która zapewnia niski poziom samoindukcji, wysoką odporność na „przebicia” elektryczne, oraz dużą niezawodność. Elementy te zabudowane są w prostopadłościennej, stalowej obudowie, która wypełniona jest olejem roślinnym, nietoksycznym, biodegradalnym, przyjaznym środowisku. Konstrukcja kondensatora nie wymaga zastosowania zabezpieczenia ciśnieniowego. Część górna kondensatora wypełniona jest żywicą. Instrukcje montażowe W przypadku kondensatora o takiej konstrukcji należy przestrzegać dopuszczalnej temperatury pracy.
Kondensator może być montowany w każdej pozycji przy użyciu otworów montażowych o wielkości 6-12 mm, oraz śrub M6 (maksymalny moment 4Nm).

KONDENSATORY TŁUMIĄCE - IGBT (MKP – OBUDOWA CYLINDRYCZNA)
Zastosowanie
Kondensatory dławiące są przeznaczone do zabezpieczania półprzewodników (tranzystory IGBT). Są naprzemiennie ładowane i rozładowywane. Wytrzymują bardzo duże piki prądowe.
Konstrukcja
Samoregenerujące elementy kondensatora (metalizowana folia polipropylenowa) zabudowane są w plastykowej obudowie cylindrycznej, wypełnionej żywicą. Unikalna konstrukcja kondensatora zapewnia bardzo niską wartość samoindukcji i rezystancji. Umożliwiaj bezpośredni montaż przy module półprzewodnika.

KONDENSATORY TŁUMIĄCE - IGBT (MKP – POSTOPADŁOŚCIENNA OBUDOWA
PLASTIKOWA)
Zastosowanie
Kondensatory dławiące są przeznaczone do zabezpieczania półprzewodników (tranzystory IGBT).
Konstrukcja
Samoregenerujące elementy kondensatora (metalizowana folia polipropylenowa) zabudowane są w plastykowej obudowie prostopadłościennej, wypełnionej żywicą zgodnie z normą UL-94VO. Unikalna konstrukcja kondensatora zapewnia bardzo niską wartość samoindukcji i rezystancji. Wyprowadzenia realizowane są przez metalowe bolce. Umożliwiają bezpośredni montaż przy module półprzewodnika.

KONDENSATORY TŁUMIĄCE - GTO (MKV – OBUDOWA CYLINDRYCZNA)
Zastosowanie
Niskoindukcyjne kondensatory AC używane są do równoległego połączenia z tyrystorem GTO w celu ograniczenia schodkowości zbocza okresowo zmiennego napięcia tyrystora.
Konstrukcja
Samoregenerujące elementy kondensatora zabudowane są w aluminiowej obudowie cylindrycznej. Skonstruowane są z foli aluminiowej, impregnowane olejem mineralnym z obustronnie metalizowanymi elektrodami papierowymi. Takie rozwiązanie daje możliwość wysokich obciążeń napięciowych przy bardzo niskich stratach. Kondensator jest wyposażony w zabezpieczenie nadciśnieniowe, bolce montażowe M12 które są jednocześnie używane do zabezpieczania połączenia z przewodnikiem.

KONDENSATORY ŚREDNIEGO NAPIĘCIA STAŁEGO (MKP – OBUDOWA CYLINDRYCZNA)
Zastosowanie
Kondensatory stosowane do zasilaczy DC do celów ogólnych, w szczególności w aparaturze elektronicznej.
Konstrukcja
Kondensator samoregenerujące, wykonany w technologii MKP. Elementy kondensatora zabudowane są w aluminiowej obudowie cylindrycznej, wypełnionej olejem roślinnym, nietoksycznym, biodegradalnym, przyjaznym dla środowiska naturalnego. Obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie nadciśnieniowe, bolce montażowe M12 które są jednocześnie używane do zabezpieczania połączenia z przewodnikiem. Bez rezystorów rozładowczych, o parametrach i wymiarach podanych w poniższej tabelce.

KONDENSATORY KOMUTACYJNE (MKV – OBUDOWA CYLINDRYCZNA)
Zastosowanie
Kondensatory stosowane są do wymuszeniowych przemienników komutacyjnych. Ich komponenty zapewniają odłączenie tyrystora razem z innym obwodem.
Konstrukcja
Kondensatory komutacyjne należą do grupy kondensatorów samoregenerujących, wykonanych w technologii MKV. Aktywne części kondensatora umieszczone
są w cylindrycznej obudowie. Zaciski kondensatora zrealizowane są za pośrednictwem wmontowanych lub wlutowanych izolatorów. Folia aluminiowa jako dielektryk impregnowana jest olejem mineralnym i zapewnia niskie straty. Elektrody kondensatora wykonane są z dwustronnie metalizowanego papieru ze wzmocnionymi krawędziami.
Zdolność samoregeneracji w połączeniu z kompletną impregnacją gwarantują wysokie możliwości naładowania kondensatora.