FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Rozdzielne typu SIVACON 8PT
Taurus-Technic sp.j. jest oficjalnym
partnerem firmy SIEMENS
w produkcji rozdzielnic
NN typu SIVACON.


"Partner technologiczny SIVACON" to wybrany przez Siemensa (www.siemens.pl) wykwalifikowany i ciągle kontrolowany producent rozdzielnic znajdujący się w Państwa pobliżu.


"Partner technologiczny SIVACON"

Jest to wybrany przez Siemensa wykwalifikowany i stale kontrolowany
producent rozdzielnic znajdujący się w Państwa pobliżu. Dodatkowo zawsze otrzymują Państwo know-how Siemensa na warunkach, które zaoferować może tylko lokalny sprzedawca. Szybko, elastycznie i tanio.

Na całym świecie badania typu dla rozdzielnic niskiego napięcia staje się coraz częściej podstawowym wymogiem. W przyszłości nikt nie przejdzie obojętnie obok tego tematu. Dobrze, że rozdzielnice SIVACON dostarczane są wyłącznie z pełnym badaniem typu.

Rozdzielnica niskiego napięcia SIVACON jest standardowym rozwiązaniem dla przemysłu i budownictwa.
SIVACON może być stosowany do rozdziału energii na całym świecie i na wszystkich poziomach mocy, w zależności od typu do 3200A lub 7400A, zarówno w zabudowie stałej, jak i w technice wysuwnej.

Każda rozdzielnica SIVACON produkowana jest wyłącznie ze standaryzowanych i typizowanych modułów. Wszystkie moduły są najwyższej jakości i odpowiadają dokumentacji projektowej Siemensa.
Możliwość różnorodnych kombinacji modułów zapewnia ekonomiczne spełnienie każdych wymagań.
Zastosowanie wyłącznie najwyższej jakości aparatury łączeniowej Siemensa gwarantuje długi czas eksploatacji i bezobsługową pracę.

Zalety:

 • bezpieczeństwo i sprawdzona jakość każdej rozdzielnicy dzięki badaniom typu
 • aparatura łączeniowa Siemensa dla niezawodnego działania
 • ogólnoświatowa obecność dzięki lokalnej produkcji
 • duża elastyczność dla ekonomicznych rozwiązań


SIVACON jest kombinacją aparatury łączeniowej z badaniem typu (TTA), której charakterystyka fizyczna została określona w laboratorium próbnym zarówno dla normalnych warunków pracy, jak i stanów awaryjnych. Końcowe badania typu zapewniają najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo SIVACON pomyślnie przeszedł poniższe próby określone wg IEC 60439-1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660 część 500)Badanie typu

 • sprawdzenie w czasie prób granicznych przyrostów temperatury
 • sprawdzenie w czasie prób właściwości izolacyjnych
 • sprawdzenie w czasie prób wytrzymałości zwarciowej
 • sprawdzenie przez oględziny lub pomiar rezystancji skuteczności połączeń przewodzących części rozdzielnicy z przewodem ochronnym
 • sprawdzenie w czasie prób wytrzymałości zwarciowej przewodu ochronnego
 • sprawdzenie odstępów izolacyjnych i dróg upływu
 • sprawdzenie funkcji mechanicznych
 • sprawdzenie stopnia ochrony IP

Każda rozdzielnica SIVACON poddawana jest przed dostawą rutynowym testom:

 • przegląd rozdzielnicy z uwzględnieniem oprzewodowania i, w razie potrzeby, sprawdzenie funkcji elektrycznych
 • sprawdzenie izolacji
 • kontrola skuteczności ochrony i ciągłości przewodów ochronnych

Te wymagania bezpieczeństwa spełniane są za pomocą szeregu detali w rozdzielnicach SIVACON np.:

 • eliminacja błędów obsługi w wyłącznikowej technice wysuwnej przez dokładnie wykonane mechaniczne prowadnice i blokady
 • zastosowanie tylko niewielkiej ilości materiałów izolacyjnych o najwyższej jakości (np. na wsporniki szyn, podpory itd.)
 • Wykorzystanie najwyższej jakości aparatury łączeniowej Siemensa zapewnia długi czas pracy i zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek
 • Pewne wyłączanie po 70 do 100ms nawet w przypadku długich czasów opóźnienia w wyłącznikach 3W z krótkotrwałym sterowaniem selektywnością (ZSS)
 • Komputerowo wspomagane projektowanie zapewnia bezbłędny wybór i rozmieszczenie elementów
 • Zapewnienie ochrony przeciwłukowej
 • Skuteczny system zarządzania jakością