FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Kondensatory SN firmy ZEZ Silko

Opis ogólny kondensatorów:

Nokian Capacitors logoKondensatory średniego napięcia firmy ZEZ Silko przeznaczone są do korekty wartości współczynnika mocy oraz filtrowania harmonicznych. Zamknięte są obudowach metalowych ze stali nierdzewnej. Wyposażone są w przyłącza śrubowe M12. Wewnątrz kondensatorów umieszczone są elementy pojemnościowe połączone ze w układzie szeregowo-równoległym dla uzyskania właściwych parametrów mocowo-napięciowych. Elementy pojemnościowe kondensatorów produkowane są w oparciu o technologię folii, tzn. folii propylenowej jako dielektryka o niskim współczynniku strat i rozciągniętej na niej warstwy folii aluminiowej. Dzięki zamianie dotychczas stosowanego jako dielektryka papieru folią polipropylenową w znaczący sposób spadł współczynnik strat wewnętrznych kondensatora (<0,2W/kvar) oraz ryzyko uszkodzenia w przypadku wystąpienia zwarcia. W kondensatorach jako ciecz impregnującą  zastosowano Jarylec C101. Jest to olej ulegający biodegradacji nie zawierający chlorowodorów, posiadający ponadto wysoką odpornością na wyładowania niezupełne, jak też bardzo dobre własności dielektryczne. Kondensatory SN  przeważnie posiadają wbudowane rezystory rozładowcze, które pozwalają na sprowadzenie wartości napięcia do poziomu określonego normą po odłączeniu kondensatora od sieci zasilającej. Napięcie oraz czas rozładowania może być korygowany na życzenie. Aby uniknąć odłączenia całego kondensatora w momencie uszkodzenia jednego z jego elementów pojemnościowych, kondensatory (każdy element) zostały wyposażone w bezpieczniki, które ulegają przepaleniu dzięki energii zgromadzonej w innych elementach tej samej grupy.

 

Kondensatory posiadają „certyfikat zgodności z normami” potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do stosowania w polskiej elektroenergetyce.
Numer certyfikatu – DN/100/2013 (Instytut Elektrotechniki)

 

Oznaczenie typu kondensatora:

 

1-litera (przeznaczenie)

C – poprawa współczynnika mocy

2- litera (liczba faz)

U – 1 fazowy
P – 3 fazowy

3-litera (ilość izolatorów)

E – dla kond. 1faz. dwa izolatory, dla kond 3faz. trzy izolatory
F – dla kond. 1faz. jeden izolator

4-litera (rezystory wew.)

E – bez wewnętrznych rezystorów rozładowczych
F – z wewnętrznymi rezystorami rozładowczymi

5-litera (dielektryk)

S – technologia all-film

Powyżej przedstawiono tylko podstawowe, wybrane typy kondensatorów

 

1-fazowe kondensatory mocy SN typu: CUEFS, CUFFS

 

Podstawowe dane techniczne:

Standardowe napięcia -3,64kV, 4,2kV 6,6kV, 9,0kV (inne na życzenie)
Napięcie maksymalne (osiągalne)

-24kV

Częstotliwość znamionowa

-50Hz lub 60Hz

Zakres mocy -25-1000kvar
Średnie straty mocy -0,2W/kvar
Dielektryk -polipropylen
Kategoria temperaturowa - -40°C/C
Kolor standardowy -Szary (RAL 7035)
Wykonanie -wnętrzowe/napowietrzne
Impregnat -ciecz bez PCB, Jarylec
Zgodność z normami -IEC 60871


Kondensatory CUEFS

Kondensatory CUEFS

Karta katalogowa kondensatorów 1fazowych

producent ZEZ Silko:

Logo pdf

 

 

3-fazowe kondensatory mocy SN typu: CPEFS

 

Podstawowe dane techniczne:

Standardowe napięcia -3,3kV, 6,3kV (inne na życzenie)
Częstotliwość znamionowa

-50Hz lub 60Hz

Zakres mocy -25-1000kvar
Średnie straty mocy -0,2W/kvar
Dielektryk -polipropylen
Kategoria temperaturowa - -40°C/D(+55°C)
Kolor standardowy -Szary (RAL 7035)
Wykonanie -wnętrzowe/napowietrzne
Impregnat -ciecz bez PCB
Zgodność z normami -IEC 60871, CEI 33-7, BS, VDE, NEMA


Kondensator typu CPEFS Kondensator typu CPEFS

Karta katalogowa kondensatorów 3fazowych

producent ZEZ Silko:

Logo pdf


Osoby kontaktowe:

Tomasz Modry
tel. +48 52 / 320 33 40
kom. 539 30 44 80
t.modrt@taurus-technic.com.pl

Maciej Reiwer
tel. +48 52 / 320 33 34
m.reiwer@taurus-technic.com.pl