FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Filtracja SN

Zastosowanie filtrów wyższych harmonicznych średniego i wysokiego napięcia

Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej są zaprojektowane do pracy z napięciem i prądem o przebiegu sinusoidalnym oraz stałej częstotliwości. Jednakże w przypadku nieliniowego obciążenia sieci takimi urządzeniami, jak napędy sterowane tyrystorowo, przetwornice częstotliwości, piece łukowe występuje generacja nadmiernych prądów harmonicznych powodujących odkształcenia zarówno krzywej prądu jak i napięcia. Najlepszym sposobem usunięcia tych odkształceń jest filtrowanie wyższych harmonicznych przez specjalnie zaprojektowane filtry.

Filtry wyższych harmonicznych Nokian Capacitors są najczęściej stosowane w przypadkach, kiedy niezbędna jest kompensacja mocy biernej, ale instalacja klasycznych baterii kondensatorów spowoduje wystąpienie rezonansu harmonicznych i zwiększenie poziomu odkształceń.

Typowym zastosowaniem jest też filtracja harmonicznych w obwodach wymagających dużej "czystości", kiedy harmoniczne przychodzą z zewnątrz i zakłucają pracę elektronicznych systemów sterowania procesami technologicznymi.

Dane wymagane do zaprojektowania filtra:

  • napięcie znamionowe systemu, napięcie i czas trwania zmian napięcia,
  • zapotrzebowanie na moc bierną przy częstotliwości bazowej,
  • zawartość prądów wyższych harmonicznych w sieci (stan normalny i najgorszy), lub informacja o obciążeniach generujących harmoniczne (np. prostownik 6-pulsowy 10MW),
  • aktualny poziom mocy zwarciowej sieci oraz wielkość jego odkształceń (do obliczenia impedancji przy różnych częstotliwościach),
  • dopuszczalny poziom prądów i napięć wyższych harmonicznych,
  • wymagany poziom izolacji filtra,
  • klimatyczne warunki pracy (instalacja wnętrzowa / napowietrzna, temperatura otoczenia min/max)


W sprawie filtrów SN prosimy kontaktować się z:

Władysław Bąk
tel. +48 52 / 320 33 26
w.bak@taurus-technic.com.pl