FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Automatyczne baterie kondensatorów typu BKT-88N (bez dławików, do 1200kvar)

Opis baterii kondensatorów typu BKT-88N:

Baterie kondensatorów firmy TAURUS TECHNIC przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach o napięciach 400, 525, 660 V przy równomiernym obciążeniu faz. Są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi, samodzielnymi, zapewniającymi utrzymanie współczynnika mocy na żądanym poziomie.

 

Wyposażone są w indywidualne bezpieczniki i styczniki sterowane automatycznym, mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej. Baterie TAURUS TECHNIC wykonywane są głównie w oparciu o wysokiej jakości kondensatory energetyczne firmy Nokian, zbudowane z samoregenerującego się dielektryka. Są to kondensatory suche, w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. W kondensatorach zastosowano specjalny, nowoczesny system chłodzenia.

 

Stopnie kondensatorowe w bateriach mogą mieć jednakową lub różną wielkość. Stosunek stopni w odniesieniu do pierwszego może być np. 1:1:1:1..., 1:1:2:2..., 1:2:2:2..., 1:2:3:4..., 1:2:4:4.... zapewniono również działanie cyrkulacyjne. Pozwala to na bardziej równomierne obciążenie styczników i zmniejsza wymagania odnośnie konserwacji. Docelowa wartość współczynnika mocy może być ustawiona przez użytkownika. Bardzo duże baterie są zwykle podzielone na podbaterie (max. 400 kvar każda) wyposażone we własne obwody zasilające, ale z jednym wspólnym regulatorem mocy biernej.

 

Zabudowa w konstrukcjach typu TC-600 pozwala na łatwe zakomponowanie baterii w typowych rozdzielniach n.n. nowych, jak i już istniejących. Dla sieci z wysokimi odkształceniami przez harmoniczne dostępne są Automatyczne Baterie z Dławikami typu BKD-95 firmy TAURUS TECHNIC.

Produkujemy pełen zakres baterii kondensatorów korygujących współczynnik mocy. Dostępne również baterie załączane tyrystorowo do odbiorów szybkozmiennych typu TBKD-99 oraz wersje do użytku na zewnątrz (dot. wszystkich typów).

 

Przykładowe realizacje baterii BKT-88N:

 

Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKT-88N produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKT-88N produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.
Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKT-88N produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKT-88N produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

 

 


Przykładowe konfiguracje baterii typu BKT - 88N

Lp. Moc
[kvar]
Ilość stopni Stopniowanie Rozmiar obudowy [mm]
sze.r głęb. wysok.
1 60/10 4 1:1:2:2 600 600 2050
2 90/15 4 1:1:2:2 600 600 2050
3 100/12,5 5 1:1:2:2:2 600 600 2050
4 120/10 5 1:2:3:3:3 600 600 2050
5 125/12,5 6 1:1:2:2:2:2 600 600 2050
6 137,5/12,5 6 1:2:2:2:2:2 600 600 2050
7 150/15 6 1:1:2:2:2:2 600 600 2050
8 180/20 5 1:2:2:2:2 600 600 2050
9 200/20 6 1:1:2:2:2:2 600 600 2050
10 220/20 6 1:2:2:2:2:2 600 600 2050
11 225/25 5 1:2:2:2:2 600 600 2050
12 250/25 6 1:1:2:2:2:2 600 600 2050
13 275/25 6 1:2:2:2:2:2 600 600 2050
14 300/25 7 1:1::2:2:2:2:2 800 600 2050
15 320/20 9 1:1:2:2:2:2:2:2:2 1000 600 2050
16 350/50 7 1:1:1:1:1:1:1 800 600 2050
17 400/25 9 1:1:2:2:2:2:2:2:2 1000 600 2050
18 450/25 10 1:1:2:2:2:2:2:2:2:2 1000 600 2050
19 480/40 12 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 1200 600 2050
20 500/25 11 1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2 1200 600 2050
21 550/50 11 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1: 1200 600 2050
22 600/30 11 1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2 1200 600 2050
23 645/15 12 1:2:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4 1200 600 2050
24 690/30 12 1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2 1200 600 2050
25 720/60 12 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 1200 600 2050

Tabela zawiera tylko niektóre konfiguracje stopni kondensatorowych w standardowych wymiarach obudów. Istnieje możliwość zastosowania innego kodu baterii oraz innych wymiarów szafy.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe 400...660 V 3 fazowe
Częstotliwość 50 lub 60 Hz
Moc znamionowa 60...1500 kvar
Tolerancja -0/+ 10%
Straty kondensatorowe ~0,5 W/kvar (całkowite =< 1,3 W/kvar)
Temperatura pracy 0oC do +50oC
Klasa ochrony IP-31 (44 lub 54 na życzenie)
Zgodne z normą PN-EN 60 871-1
PN-EN 61 921
PN-EN 60 439-1
PN-EN 60 529