FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Automatyczne baterie kondensatorów typu BKD-95 (z dławikami, do 1200kvar)

 

Opis baterii kondensatorów typu BKD-95

W elektroenergetycznych sieciach zasilających - z zawartością wyższych harmonicznych - nie jest możliwa prawidłowa korekcja współczynnika mocy za pomocą konwencjonalnych baterii kondensatorów.


Kiedy w systemie sieci obecne są wyższe harmoniczne, mogą powstać rezonanse między indukcyjnością sieci (łącznie z wtórnym uzwojeniem transformatora zasilającego), a pojemnością załączonych stopni kondensatorowych. W rezultacie następuje wzrost amplitudy harmonicznej, szczególnie kiedy jej częstotliwość odpowiada częstotliwości utworzonego układu rezonansowego - powodując uszkodzenia kondensatorów baterii oraz innych układów elektronicznych pracujących w tej sieci.


W tej sytuacji korekta współcz. mocy powinna się odbywać za pomocą automatycznych baterii kondensatorowych z dławikami blokującymi. Każdy stopień takiej baterii składa się z jednostkowego kondensatora i dławika blokującego, tworzących z sobą szeregowy obwód rezonansowy dostrojony do częstotliwości niższej od 5-tej harmonicznej. Tak dobrany stopień posiada charakter pojemnościowy przy częstotliwości podstawowej (50 Hz lub 60 Hz), zapewniając prawidłową korektę współczynnika mocy, natomiast przy częstotliwościach wyższych od własnej częstotliwości rezonansowej - stopień posiada charakter indukcyjny. Bateria tego typu absorbuje również z sieci część 5-tej harmonicznej (15÷40%) i sterowana jest automatycznie mikroprocesorowym regulatorem - podobnie jak tradycyjne baterie kondensatorowe.

 

 

 

Przykładowe realizacje baterii kondensatorów typu BKD-95:

 

Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKD-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKD-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.
Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKD-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKD-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.
Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKD-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BKD-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

 


Przykładowe konfiguracje baterii typu BKD - 95

Lp. Moc
[kvar]
Ilość stopni Stopniowanie Rozmiar obudowy [mm]
sze.r głęb. wysok.
1 25/5 3 1:2:2 600 600 2000 + 100 (podstawa)
2 45/5 4 1:2:3:3 800 600 2000 + 100 (podstawa)
3 55/5 4 1:2:4:4 800 600 2000 + 100 (podstawa)
4 60/10 4 1:1:2:2 800 600 2000 + 100 (podstawa)
5 80/20 3 1:1:2 600 600 2000 + 100 (podstawa)
6 90/15 4 1:1:2:2 800 600 2000 + 100 (podstawa)
7 100/20 3 1:2:2 600 600 2000 + 100 (podstawa)
8 140/20 4 1:2:2:2 800 600 2000 + 100 (podstawa)
9 150/15 6 1:1:2:2:2:2 1200 600 2000 + 100 (podstawa)
10 150/25 4 1:1:2:2 800 600 2000 + 100 (podstawa)
11 160/40 4 1:1:1:1 800 600 2000 + 100 (podstawa)
12 180/20 5 1:2:2:2:2 1000 600 2000 + 100 (podstawa)
13 200/50 4 1:1:1:1 800 600 2000 + 100 (podstawa)
14 240/40 6 1:1:1:1:1:1 1200 600 2000 + 100 (podstawa)
15 250/25 6 1:1:2:2:2:2 1200 600 2000 + 100 (podstawa)
16 300/25 7 1:1:2:2:2:2:2 800+800 600 2000 + 100 (podstawa)
17 325/25 7 1:2:2:2:2:2:2 800+800 600 2000 + 100 (podstawa)
18 350/25 8 1:1:2:2:2:2:2:2 800+800 600 2000 + 100 (podstawa)
19 350/50 7 1:1:1:1:1:1:1 800+800 600 2000 + 100 (podstawa)
20 375/25 8 1:2:2:2:2:2:2:2 800+800 600 2000 + 100 (podstawa)
21 400/25 9 1:1:2:2:2:2:2:2:2 1000+1000 600 2000 + 100 (podstawa)
22 425/25 9 1:2:2:2:2:2:2:2:2 1000+1000 600 2000 + 100 (podstawa)
23 480/40 12 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 1200+1200 600 2000 + 100 (podstawa)
24 500/25 11 1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2 1200+1200 600 2000 + 100 (podstawa)
25 600/50 12 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 1200+1200 600 2000 + 100 (podstawa)
26 720/60 12 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 1200+1200 600 2000 + 100 (podstawa)
27 900/75 12 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 (3x1000)+600 600 2000 + 100 (podstawa)

Tabela zawiera tylko niektóre konfiguracje stopni kondensatorowych w standardowych wymiarach obudów. Istnieje możliwość zastosowania innego kodu baterii oraz innych wymiarów szafy.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe 400 V
Częstotliwość 50 lub 60 Hz
Moc znamionowa od 25 do 1500 kvar
Temperatura pracy 0oC do +30oC
Klasa ochrony IP-31 (44 na życzenie)
Zgodne z normą PN-EN 60 871-1
PN-EN 61 921
PN-EN 60 439-1
PN-EN 60 529Schemat baterii niskiego napięcia typu BKD-95, BKT-88N oraz BK-95 produkowanych przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.