FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Automatyczne baterie kondensatorów typu BK 95 (bez dławików, do 200kvar)

Opis baterii kondensatorów BK95-0,1,2,3:

Baterie kondensatorów firmy Taurus - Technic przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach o napięciu do 400 V przy równomiernym obciążeniu faz, praktycznie wolnych od zawartości wyższych harmonicznych.


Baterie serii BK 95-0/1/2/3 służą do kompensacji współczynnika mocy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz do kompensacji miejscowej. Są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi, samodzielnymi, zapewniającymi utrzymanie współczynnika mocy na żądanym poziomie. Wyposażone są w indywidualne zabezpieczenia i styczniki. Sterowane automatycznym, mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej. Na życzenie kondensatory mogą być zabezpieczone rozłącznikiem bezpiecznikowym.

Baterie Taurus - Technic wykonywane są głównie w oparciu o wysokiej jakiości kondensatory energetyczne firmy Nokian Capacitors, zbudowane z samoregulującego sie dielektryka. Są to kondensatory suche, w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. W kondenatorach zastosowano specjalny, nowoczesny system chłodzenia.


Stopnie kondensatorowe mogą mieć jednakową lub różną wielkość (w zależności od kodu regulatora lub życzeń klienta). Stosunek stopni w odniesieniu do pierwszego może być np. 1:1:1:1 , 1:1:2:2 , 1:2:2:2, 1:2:3:4, 1:2:4:4. Zapeniono również działanie cyrkulacyjne. Pozwala to na bardziej równomierne obciążenie styczników i zmniejsza wymagania odnośnie konserwacji. Docelowa weartość współczynnika mocy może być ustawiana przez użytkownika.

Baterie typu BK-95-0/1/2/3 są montowane na ścianie, istnieje możliwość rozbudowy lub wymiany kondensatorów w czasie eksploatacji, a także wzajemne łączenie segmentów baterii w zestawy. Jest takż możliwość montażu baterii na posadzce przez przykręcenie specjalnego podestu. Dla sieci z wysokoimi odkształceniami przez harmoniczne zalecamy stosowanie baterii z dławikami tłumiącymi typu BKD-95 firmy TAURUS-TECHNIC.

Produkujemy pełny zakres baterii kondensatorów korygujących współczynnik mocy.
Dostępne są również wersje do uzytku na zewnątrz.

 

Podział baterii kondensatorów z rodziny BK95:

  • BK95-0 - zakres mocy od 7,5kvar do 70kvar, wymiary 600x350x900mm (szer/gł/wys),
  • BK95-1 - zakres mocy od 25kvar do 125kvar, wymiary 800x350x900mm (szer/gł/wys),
  • BK95-2 - zakres mocy od 75kvar do 175kvar, wymiary 1000x350x900mm (szer/gł/wys),
  • BK95-3 - zakres mocy od 150kvar do 200kvar, wymiary 1200x350x900mm (szer/gł/wys).

Inne wymiary oraz wykonania niestandardowe dostępne są na życzenie.

 

Przykładowe realizacje baterii BK95-0,1,2,3:

Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BK-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BK-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o. Bateria kondensatorów niskiego napięcia typu BK-95 produkowana przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.