FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"





medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

Aktywny filtr nn typu MAXSINE

Do aktywnej kompensacji prądów harmonicznych mocy biernej

W sieci energetycznej występuje szereg urządzeń elektrycznych o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej. Wytwarzane przez nie prądy harmoniczne powodują powstawanie napięć harmonicznych na impedancjach sieci, które sumując się ze składową podstawową napięcia systemu są powodem powstania zniekształceń tego napięcia.

Zniekształcenie napięcia wywiera wpływ na wszystkie urządzenia elektryczne podłączone do sieci, prowadząc do zwiększonego obciążenia termicznego silników, transformatorów, kondensatorów, rozdzielnic i kabli. Niektóre z urządzeń elektrycznych wytwarzają bardziej słyszalny hałas, gdy zasilane są zniekształconym napięciem.

Najbardziej skutecznym sposobem wyeliminowania harmonicznych jest filtr aktywny MaxSine.

Schemat filtra aktywnego typu MAXSINE oferowanego przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Sposób działania MaxSine



AKTYWNA KOMPENSACJA PRĄDÓW HARMONICZNYCH I MOCY BIERNEJ

Istnieje cały szereg rozwiązań mających na celu eliminowanie problemu harmonicznych.
Urządzenie MaxSine produkcji Nokian Capacitors jest oparte konstrukcyjnie na opatentowanej technice Bezpośredniej Regulacji Prądu Fazowego (DPCC).
Zapewnia ono skuteczną i szybką redukcję harmonicznych w sieci oraz kompensację mocy biernej.

Cechy urządzenia MaxSine:

 • Wyjątkowa szybkość z czasem odpowiedzi krótszym niż 1 ms;
 • Trójfazowa kompensacja harmonicznych prądu aż do 50-tej harmonicznej;
 • 4-przewodowe podłączenie eliminuje 3-cią i inne harmoniczne kolejności zerowej w przewodzie neutralnym;
 • Wybór trybu pracy "tylko dla harmonicznych" lub "dla harmonicznych i mocy biernej";
 • Niskie straty mocy (< 3% mocy znamionowej urządzenia);
 • W trybie pracy obejmującym kompensację zarówno harmonicznych, jak i mocy biernej wymuszany jest współczynnik mocy o wartości "1";
 • Brak oddziaływania na systemy regulacji tętnień;
 • Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe;
 • Może być stosowane w połączeniu z typowymi filtrami zestrojonymi lub odstrojonymi;
 • Aplikacje są ekonomiczne w szerokim zakresie mocy.

MaxSine jest niezależny od:

 • kształtu krzywej kompensowanego prądu;
 • dynamiki zmian prądu;
 • fazy prądu (indukcyjny/pojemnościowy);
 • kierunku przepływu prądu (generator/obciążenie);
 • obciązenia faz (symetryczne/niesymetryczne);
 • jakości napięcia sieciowego;
 • impedancji sieci.

Metoda kompensacji:

Zgodnie z rysunkiem 2 występuje sterowane źródło prądu (filtr aktywny) podłączony równolegle do obciążenia wytwarzającego harmoniczne. To sterowane źródło prądu wytwarza te same składowe harmoniczne jak wytwarzane przez urządzenie, lecz o przeciwstawnej fazie. Tak więc, w układzie zasilania będzie występowała tylko podstawowa składowa prądu.

MaxSine można instalować w dowolnym punkcie sieci.
Po dokonaniu pomiarów i rozpoznaniu zniekształceń harmonicznych w różnych, kluczowych punktach sieci należy przystąpić do wyboru metody kompensacji biorąc pod uwagę: (a) kompensację jednego, określonego obciążenia, (b) kompensację grupy obciążeń lub (c) najbardziej ekonomiczne rozwiązanie bazujące na typie nieliniowych obciążeń i sieci.

Moc znamionowa urządzenia określa zdolność kompensacji podstawowej mocy biernej. Przy określaniu wielkości urządzenia dla danej metody kompensacji należy uwzględnić w obliczeniach moc bierną i harmoniczne lub tylko harmoniczne. Urządzenie 4-przewodowe jest zalecane do zastosowania, gdy prąd harmonicznych w przewodzie neutralnym przekracza 5% prądu fazowego.

Dane wymagane do określenia wielkości MaxSine:

 • Schematyczne odwzorowanie systemu podlegającego kompensacji;
 • Znamionowe napięcie i częstotliwość;
 • Prądy składowych harmonicznych;
 • Moc bierna
Schemat filtra aktywnego typu MAXSINE oferowanego przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Instalowanie aktywnego filtra MaxSine



Projektowanie urządzeń:

MaxSine (a)A-(b)Lx(c)-(d)Hz

 

a=prąd kompensacji, [A]. Podłączenie trójfazowe z (b=4) lub bez (b=3) przewodu neutralnego. c = współczynnik dla określania wielkości prądu w przewodzie neutralnym: x1 (jedno-), x2 (dwu-) lub x3 (trzykrotny prąd neutralny). d = częstotliwość, 50 lub 60 Hz.



Typ Moc znamionowa [kVA] przy 400 V Prąd fazy L1,-2,-3 [A] Prąd w przewodzie neutralnym N [A] Masa [kg] Szerokość [mm] Głębokość [mm] Wysokość [mm]
MaxSine 25A-3L 17 25 - 130 600 400 1000
MaxSine 50A-3L 35 50 - 150 600 600 1200
MaxSine 100A-3L 70 100 - 240 600 500 1800
MaxSine 30A-4Lx120 20 30 30 260 600 500 1800
MaxSine 30A-4Lx2 20 30 60 290 600 500 1800
MaxSine 60A-4Lx1 40 60 60 300 600 500 1800
MaxSine 60A-4Lx2 40 60 120 325 600 500 1800
MaxSine 100A-4Lx1 70 100 100 400 800 500 1800


Powyższa tabela przedstawia grupę typów podstawowych MaxSine. Na życzenie, są dostępne inne typy. Wyższe poziomy mocy są możliwe przy zastosowaniu równoległego podłączenia MaxSine.

Dane techniczne:

Napięcie sieci: 3 x 400 V +10% -20% (inne odchyłki od napięcia sieci na życzenie)
Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz, ą2%
Przeciążalność: 1,2 x IRMS (dynamiczna)
Częstotliwość łączeniowa: 10 kHz (przeciętna)
Czas odpowiedzi: < 1ms
Straty mocy: < 3% mocy znamionowej urządzenia
Poziom hałasu: < 60 dB
Temperatura otoczenia: 0o...+40oC
Poziom zainstalowania: < 1000 m powyżej poziomu morza
(w przypadku innych wartości prosimy skontaktować się z dostawcą)
Wilgotność: 0-85% bez kondensacji
Temperatura magazynowania: -25o...+55oC
Temperatura transportowania: -25o...+70oC
Stopień ochrony: IP 20
Normy związane: EN 61000-6-2 / EN 50081-2

 

Schemat filtra aktywnego typu MAXSINE oferowanego przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Schemat połączeń MaxSine w układzie bez przewodu neutralnego
Schemat filtra aktywnego typu MAXSINE oferowanego przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Schemat połączeń MaxSine w układzie z przewodem neutralnym


Karta katalogowa filtra MaxSine

producent Nokian Capacitors:

Logo pdf


Osoby kontaktowe:

Tomasz Modry
tel. +48 52 / 320 33 40
kom. 539 30 44 80
t.modrt@taurus-technic.com.pl